Περικλής ΑΒΕΕ: Εκεί που η Ανατολή συναντάει την Δύση

We are here

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΒΕΕ

Γραφεία: Λεωφ. Κ. Καραμανλή 182, Αχαρναί 136 77

Αποθήκη: Αικ. Στουραϊτη 44, Αχαρναί 136 71

Τηλ. 210 2466164, 210 2409861

Φαξ. 210 2409862

E-mail: periclis.icsa@gmail.com